Utbildning /Fotskolan

Ett gemensamt intresse för arbetsgivare och arbetstagare är att försöka undvika överbelastningsproblem av muskler och leder. Även arbetarskyddsstyrelsen rekommenderar att utbildning ges i detta syfte, att förstå och vara vaken på kroppens tidiga signaler på överbelastning. Under vår mångåriga verksamhet inom ortopedteknik har vi också upplevt ett stort behov och efterfrågan för utbildning inom ”fotkunskap”.

Vi kan erbjuda såväl utbildning som analys av behov. Båda aktiviteterna kan naturligtvis utföras separat men ger tillsammans en bra helhet där nyttan av individens engagemang och omtanke framgår.

Denna utbildning lämpar sig även för idrottsklubbar och ledare som har stor nytta av att kunna känna igen problem och vägleda idrottsutövaren vare sig barn, ungdom eller vuxen som har besvär. Många besvär kan enkelt avhjälpas med inlägg.

 

Utbildning/Fotskola

Anatomi, biomekanik, vanliga fotproblem samt information om skor och inlägg.
Tidsåtgång ca 1 timme.    Pris: från 4000 :-/fotskola

Analys:

Fotstatus, dvs. individuell mätning (statisk samt dynamisk) och undersökning, inspektion av arbets- och fritidsskor, rådgivning samt rekommendation om ev. åtgärder. Undersökning med hjälp av kamera och rullband. SOL Fot & Sko tillhandahåller utrustning.
Tidsåtgång ca 30 min/person.     Pris: från 350 :-/person

Inlägg:

Standardinlägg i olika utformningar från 360 :-
Individuellt tillverkade inlägg från 1450 :-

Utbildningen förläggs lämpligen hos kunden, men kan även ske hos oss. Analyser sker antingen i vår butik eller hos kund. Angivna priser avser utbildning/analys hos er och avser grupp om min 15 pers. Angivna priser är exkl. moms. Kontakta oss gärna och inhämta offert.