Att göra inlägg eller fotbäddar kräver stor kunskap om kroppen och de skador som kan uppkomma p.g.a.. över – eller felbelastning. Under våra 19 år på Helsingborgs lasarett där vi jobbade i närt samarbete med läkare och fysio-och arbetsterapeuter har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet om skador och kroppen generellt.