Vår integritetspolicy (GDPR)

 Vi värnar om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

 

 • Vilken information har ni på mig ?

För att kunna tillhandahålla en bra behandling och dokumentation behöver vi använda följande personuppgifter :

 • namn
 • kontaktuppgifter som tel.nr och evt. e-postadress
 • födelsedatum

 

 • Hur används denna information ?

– Har du haft en konsultation hos oss kommer det finnas journalanteckningar, som visar när du besökte oss och vad vi gjorde.

– Har vi scannat dina fötter för att göra skoinlägg, så finns du i vårt kartotek för att vi ska kunna tillverka nya inlägg och se hur vi tidigare har gjort.

 

 • Hur länge sparas min information ?

Vi sparar dina uppgifter så länge vi anser att du fortfarande är kund hos oss och har nytta av din historik.

 

 • Vart sparas min information ?

Din information sparas dels lokalt på vår server, hos vår partner Valei som ansvarar för vårt Tidboknings och journal system, samt hos vår Personuppgiftsbiträde AddPro.

 

 • Vad är mina rättigheter ?
 • Du kan alltid be att få en kopia på de personuppgifter vi har på dig (dock inte scanningen på dina fötter)
 • Du kan alltid be att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
 • Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter, men det kan finnas uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
 • Du kan lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

 • Hur kan du kontakta oss ?

Har du några frågor kring denna policy eller hur vi använder din information så kan du kontakta oss : Fot & Skospecialisten by SOL, Hälsovägen 1 ,25433 Helsingborg eller på info@fotsko.se

Tel 042-139550